k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Dárek

4. 1. 2004 (před 18 lety) — Štoky

Lidé si jej dávají
ve­řejně i potají
Dříve i v dnešní době
se při tom hezky cho­vají k sobě
Pro kaž­dého z nás však zna­mená něco jiného,
ale nemusí to být vždy něco pěk­ného
A co zna­mená pro mě?
já píši jen skromně,
že ne­lepší dárky už jsem dostal
je to život,
který mě doteď ne­zkla­mal
a moje láska
co tak miluji
za všechny dárky děkuji!

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz