k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

Dárek (alternativní verze)

9. 4. 2004 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

„Dárek – to je jen mrška drahá“
řekl Viktor Kožený
me­zi­tím co vybírá a váhá
cítí se trochu lapený

Dárkem můžou být auta, domy, prs­teny
zájezd do tro­pic­kého ráje, nebo jen ma­linká vě­cička
stačí jen kvě­tinka, kytka – pří­klady polní kvě­teny
nebo skoro nic, ale přece dost – kus mého sr­díčka

Vždycky jsem rád dary bral a neuměl je dávat
není to jen za­ba­lená kra­bice, zna­mená to víc
pod pa­pí­rem čeká láska, chuť roz­dá­vat radost a ra­dostí mávat
dneska se tohle vy­trácí, jde jen o peníze, víc nic

„Dárek – snaha po­tě­šit, třeba jediná věta“
řekl bych já sám
vy­bí­rám, dražší než po­klady světa
tak tohle ti dám…

… daruju sama sebe, všechno a jen pro tebe

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz