k47.cz

twitter RSS

Cesty života

8. 6. 2005 (před 17 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

textová podoba básně

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz