k47.cz

twitter RSS

Černá & červená

4. 1. 2004 (před 18 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Černá to je moje barva
oblíbená, černá láska,
  černé vlasy
neláká svou prázdnotou,
ale principem, existencí
  černé cosi
jednosměrné dráty vysokého napětí
  spojení & sepětí

černá a červená
Červená krev, zaschlá rudá
  skvrna na kanapi
moje srdce vyvěrá
  mizí v mlze po trati
a tam se ztratí

Černé moře plamenů
plno nepochopitelné poezie
pro nic za nic
slova kohosi protkaná
černou a červenou
vervou, raněnou,
nevědomou

Černé vlasy propletené
  vůní absurdity
proletěl jsem
  čelním sklem
  reality

… Tohle je vážně v prdeli…

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz