k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Černá & červená

4. 1. 2004 (před 18 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Černá to je moje barva
ob­lí­bená, černá láska,
  černé vlasy
neláká svou prázd­no­tou,
ale prin­ci­pem, exis­tencí
  černé cosi
jed­no­směrné dráty vy­so­kého napětí
  spo­jení & sepětí

černá a červená
Čer­vená krev, za­schlá rudá
  skvrna na kanapi
moje srdce vyvěrá
  mizí v mlze po trati
a tam se ztratí

Černé moře pla­menů
plno ne­po­cho­pi­telné poezie
pro nic za nic
slova kohosi protkaná
černou a čer­ve­nou
vervou, ra­ně­nou,
ne­vě­do­mou

Černé vlasy pro­ple­tené
  vůní ab­sur­dity
pro­le­těl jsem
  čelním sklem
  re­a­lity

… Tohle je vážně v prdeli…

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz