k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Čas

5. 9. 2004 (před 17 lety) — Štoky

Kdo by to byl řekl,
každý z nás jsme spjati.
Opět další den utekl
a čas stále letí.

Živé i neživé
pod­léhá jed­nomu.
Světlé i tmavé
pro­padá právě tomu.

V zá­vis­losti na něm
vše se mění.
Ne­u­nikne ani těm, komu
ne­spra­ve­dl­nost cizí není.

I další myš­lenka,slovo,rým
je jen tím,
co čas při­nesl …

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz