k47.cz
koronavirus výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS

Bez začátku & bez konce

11. 9. 2003 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

bez za­čátku

nej­krás­nější dívka na světě řekla:
chci tě celého jen pro sebe
vzala mě k sobě domů
& za­vřela mě do klece

když jsem hodný a ne­zlo­bím
pustí mě ven a dá mi trochu vzdu­chu
já ji za to po­lí­bím
& čekám co bude dálze snu mě vy­trhne re­a­lita
ta krutá a bez­útěšná re­a­lita
pěkný sen je rarita
re­a­lita je mo­la­rita nebo po­la­rita

mohla by mě někdy mi­lo­vat?
mohla by mě někdy chtít?
mohla by si to myslet?
když jsem to jenom já

re­a­lita je moc reálná a otevře ti oči
i slepci uvidí světlo na konci tunelu
světlo po­znání; za všechno můžou šneci
na­ko­nec za­břed­neš v lep­ka­vém bor­delu

za­čátky končí dost brzy
konce končí dost pozdě
něco skončí dřív než to začne
a tím pádem to ne­na­stane

vy­čká­va­jíc
něco je lepší, když se řekne
vy­čká­va­jíc
něco je lepší, když se ne­řekne
vy­čká­va­jíc
něco je lepší, když se poví
vy­čká­va­jíc
něco je lepší, když se neví

bez konce

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz