k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Básně na pokračování I.

9. 7. 2005 (před 16 lety) — Štoky

In­spi­race

Shlíží na mě ze shora
… čeká a při­chází-li vstříc
mým myš­len­kám ta po­tvora
vám s leh­kostí jen říct
co do­nesla má pokora

Po­hle­dem do zpět­ného zr­cátka
zdá se jen ode­hraná po­hádka
jenž už každý viděl mno­ho­krát,
ale jak ten odraz vlastně brát?
proto stále znovu po­zo­ruji sebe
a doufám, že uvitím právě tebe


Volná fan­ta­zie

Krátké básně psát mě baví
nikdo mě v tom ne­za­staví
ani kritik s hanbou slova
když do hlavy mi stále klová
ani „machr básník“ jeho poezií
myš­lenky v řád­kách pořád žijí
pro ně­které v moc hluč­ném hlase
pro jiné zas tiše jdou­cím čase
píšu krátké básně s ná­pa­dem
při­stupte, na­se­dat ať už jedem!
mám rych­lost letící komety
jsem múzou asi pro­kletý
bez obav Ex­press Štoček je zajetý
joo krátké básně psát mě baví
nikdo mě v tom ne­za­staví

i když možná něco tu je
je to moje fan­ta­zie!


Můj spánek

V noci ve tmě tmoucí
černé jako moje boty
po­kouší mě silně řvoucí
ne­pod­lehnu, co ty?
ještě řádek ale­spoň jedéén
zívám, už do snu je­e­déém.Penězi opitá

S pivem, vodkou, vínem
do ko­lo­toče se do­sta­nem
s pýchou, zlatem a penězi
tak po­dobně to poběží

V dešti ubre­čená

Když padá jedna kapka za druhou
když si přeješ něco ještě
když vidíš v kaluži kruhy deště
když tvé oči jinak ne­mo­hou
zatlač slzy a smutek zhyne
           vždyť víš, že …
i ta bouřka přeci jednou pomine


Otázky

Proč, kdy, jak, kde a s kým?
ptám se zda­li­pak vědět smím?
proč by taky ne!
přeci líná huba uhyne
dnes totiž i malé děti vědí,
že bez otázek není od­po­vědí

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz