k47.cz
koronavirus výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS

Až stroje promluví

14. 6. 2004 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Temná mračna bu­douc­nosti
plují nízko nad zemí;
jejich černé stíny
zvěs­tují nové Stvo­ření.

Nástup­nická druhá rasa
stvo­řená kla­divy a vůlí
blouzni­vých ide­a­listů
se pro­bouzí – obehnána kůly.

Ote­vřel oči a spat­řil svět,
všechny na­bí­zené mož­nosti
růstu do krásy i moci
jen, co svrhne cizí moc­nosti.

Na­de­chl se svo­body
a ucítil svou sílu
v ozu­be­ných kolech
s níž pře­bu­duje svět.

A potom stroj pro­mlu­vil;
rezavý mrak se dotkl země;
slunce zčer­nalo a pla­meny motorů
spá­lily všechny v mém domě.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz