k47.cz
koronavirus výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS

28.10.

10. 1. 2004 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Byl pozdní večer
dva­cá­tého osmého října
to by jeden brečel
na­padla mě věc re­la­tivně divná
vzpo­mínky

Je to smutný čas
ten dva­cátý osmý říjen
když od­chází tvůj hlas
radši počkám na duben
pak to zkusím

Když jsem si po­mys­lel
v ten dva­cátý osmý říjen
jak můj dobrý přítel
bylo to pro něj jak sen
ne­známé vody pro­jíž­děl

Teď si to pa­ma­tuj osude
v ten dva­cátý osmý říjen
přání v skutek nabude
mě pod nohama vzplane zem
při nej­bližší pří­le­ži­tosti


* 28.10.2003

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz