k47.cz
koronavirus výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS

OBEY RAZR

15. 11. 2008 (před 11 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

(po­zla­cená socha RAZRu v nadži­votní ve­li­kosti)

Fo­to­mon­táž te­le­fonu Mo­to­rola RAZR V3i, Sochy svo­body a kla­sic­kého stree­tartu Andre the Giant Has a Posse s po­stu­pem tvorby. Jde o školní práci pro před­mět MGA.postup tvorby na sa­mo­statné stránce

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz