k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

I.N.S.A.N.E.

2. 11. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

(pod­zimní nálady)


I.N.S.A.N.E. – pod­zimní nálady

Podzim je doba na zbláz­nění. Dny se krátí, pří­roda začíná spát, svět se stává sy­ro­vým, sych­ra­vým a ob­na­že­ným. Nebe je oce­lově šedé až černé. Při­chá­zejí stu­dené deště a ledový vítr. Ale přesto podzim může mít taky svou ly­ric­kou stránku, ba­rev­nou a kon­trastní…

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz