k47.cz
koronavirus výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS

I survived Chrome-mania

5. 9. 2008 (před 11 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

Pro všechny kterým už to ší­len­ství kolem Chrome už leze krkem.Možná je ještě příliš brzo, možná nás teprve teď za­sáhne ta oprav­dová, ničivá vlna ne­fal­šo­va­ného po­chro­mo­va­ného ší­len­ství, kterou už ne­pře­ži­jeme, ale je po­třeba být trochu op­ti­mista, trochu nad věcí a uvě­do­mit si, že jsme byli před Chró­mem a budeme i po něm.

A jenom taky mi­mo­cho­dem: kdy­byste tohle chtěli taky vy­tisk­nout na tričko, na­pište ko­men­tář.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz