k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

Endless war

16. 8. 2007 (před 12 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

tři osa­mělí vojáci uvěz­nění v ne­ko­nečné válce. Stmívá se a oni se na­chá­zejí v ne­přá­tel­ské ob­lasti bez rá­di­o­vého kon­taktu, bez zásob a bez naděje. Jsou to jen další oběti ne­smysné války, která nikdy ne­za­čala a nikdy ne­skončí.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz