k47.cz
koronavirus výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS

Mechanická víla

4. 4. 2006 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

Me­cha­nická víla

Me­cha­nická víla se poprvé vy­skytla v básni Čtecí hlava:

Po­slední sbohem, kon­číme; už není síla
vzdoru.
Me­cha­nická víla
vy­práví o odporu.

a tady je její vi­zu­a­li­zace: ne­u­cho­pi­telné me­cha­nické cosi…

* 2005

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz