k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Zpoždění? doženeme!

16. 7. 2007 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Teď se dívám do při­pra­ve­ných článků a zjis­til jsem, že už od 8.7. tu čeká nové vydání Si­mu­trans news, které shr­nuje novou verzi 99.13 a také po­slední ni­ghtly buildy.

Tak to bylo zpož­dění… Ale snad tu budou i nějaká po­zi­tiva. Třeba strip 669.108 o ana­to­mic­kých pro­blé­mech hlav­ního hrdiny, který ne ná­ho­dou vypadá přesně jako já.

Taky vás budu na­vi­go­vat do meta-deníku aB, kde je něco, co by se dalo číst. (ak­tu­álně: po stole mi lezou nějací brouci a docela mě štvou)

A na­ko­nec si dáme nějaký příběh z te­le­fonní budky.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz