k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Změna RSS

7. 4. 2009 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Pozor, dů­le­žité hlá­šení.

S hlav­ním RSS ka­ná­lem k47čky pře­chá­zím pod křídla Fe­ed­Bur­neru a tak prosím všechny, kteří ode­bí­rají RSSku no­vi­nek (https://k47.cz/feed/news/), ať si ve čteč­kách změní url na https://feeds2.fe­ed­bur­ner.com/k47. Ostatní kanály zů­stá­vají beze změny, pro­tože se o ně skoro nikdo ne­za­jímá. Konec hlá­šení.

Na zna­mení přá­tel­ství na­bí­zím usmi­řo­vací strip číslo 669.261, který je celý prav­divý, za­lo­žený na sku­teč­ných udá­los­tech a nebylo při jeho tvorbě zra­něno žádné zvíře.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz