k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

život nahovno

13. 10. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Nápady, nápady, nápady a nulová ak­ti­vita, čas nebo kom­bi­nace obo­jího. Je to smyčka sta­žená kolem tvůr­čího hrdla. Pro­jekty a vize se mi míhají před očima a říkám si: tohle bude skvělý, tohle bude fajn, ale musím hned do­dá­vat: bude to skvělý, až to bude (nepsal jsem to už někdy? nerad bych se opa­ko­val). Dřív než do­táhnu de­se­tinu nápadů do konce, chcípnu a se­že­rou mě červi.

Kaž­do­pádně, dneska jsem napsal jenom článek o pro­jektu wy­hle­da­wacz, abych vy­svět­lil co, jak, proč a kam to všechno bude smě­řo­vat (velká vize inclu­ded).

++ Strip 669.229, který je vý­hradně vě­no­vaný sexu, na­jdete na pří­ba­lo­vém letáku.

A to je všechno. Velké věci při­jdou – někdy časem.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz