k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Živomrtvý nebloger

1. 10. 2008 (před 11 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

Není mi úplně dobře ani mi není zase tak zle, žiju, ale umírám. Sužuje mě virus Ortho­my­xo­vi­ri­dae, ale doufám, že si to brzo roz­myslí a táhne odkud přišel.

Nicméně: četli jste někdy in­ter­ne­tové dis­kuze o lécích nebo pří­ba­lové letáky léků? To je hrůza, to je děs. Při­po­míná to ně­které pasáže Nahého oběda.

Nicméně: pryč od nemocí, chorob a me­di­ka­mentů. Tři dny se tu nic nedělo a vzniklé resty je po­třeba nějak na­pra­vit. Kdysi dávno (což zna­mená pře­devčí­rem nebo dřív) jsem slíbil co den – to strip. Ne­po­vedlo se, ale s tím se dalo po­čí­tat.

Nicméně: tady a teď tři stipy jako revanš za po­slední tři dny hi­ber­nace: strip číslo 669.223 je o cestách zpátky v čase, na něj na­va­zuje 669.224, který se vydal na opač­nou stranu časové přímky a nese se na do­zvu­cích po­chro­mo­vané vlny. A strip 669.225 jsem vy­vá­žil vlastní krví.

Nicméně: stripy pomalu končí a tak berte dokud jsou. Brzo se něco stane, ale nikdo neví co a jak a tak a proč a kdy přesně a kolik to bude stát.

Nicméně: teď píšu jednu mi­ni­a­turní po­vídku, která není další Aryt­mií, ale patří do dvou zcela jiných ko­lekcí. Více info příště. Zů­staňte na příjmu.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz