k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Žijeme ve světě digitálních prostředníků

21. 6. 2012 (před 8 lety) — k47 (CC by)

Minule to bylo 12 kladiv, dneska je na řadě po­vídka o toas­teru.

I když to není úplně pravda – jednak jde přece jenom o něco víc než jen o ku­chyň­ský spo­tře­bič a druhak jsou to dva pro­za­ické kusy: kraťoučký Life as a ser­vice a až-směšně-tri­vi­ální Svět pro­střed­níků. A pointa? Mikro-pří­běhy o tech­no­lo­gii, která nám ne­patří a ne­pra­cuje pro nás, ale proti nám, tech­no­lo­gii, která toho o nás ví víc než my sami, ale nic ne­řekne a roz­ho­duje za nás a tím pádem k nám při­stu­puje jako k ne­své­práv­ným lidem (viz. ex­terní a in­terní in­te­li­gence o které budu psát někdy příště).


K tématu:

„Even a simple, sin­gu­lar transaction, such as buying a pair of shoes online tou­ches your bank, the mer­chant card pro­ces­sor, the retail or who­le­sale vendor, the shoe ma­nu­factu­rer, the ship­ping com­pany, your In­ter­net ser­vice pro­vi­der, the com­pany that runs or ma­nages the ecom­merce engine that makes it possi­ble, and every tech­no­logy in­frastructure or­ga­ni­zation that sup­ports them. That's a lot of op­por­tu­nity for any single bit of your transaction to be stored, shared, or otherwise mis-used.“

Kord Davis

A co z toho plyne? Že musíme pro­vo­zo­vat vlastní mesh sítě, nej­lépe bez­drá­tové sítě z kvadro­kop­tér (ale o tom snad někdy příště).

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz