k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Wyhledawacz novinky

11. 2. 2009 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Zase jsem trochu vy­lep­šil wy­hle­da­wacz. Sice už to není tak úplně no­vinka (uve­dené funkce už fun­gují nějaký ten pátek), ale ještě jsem o tom nic ne­na­psal.

Takže: do vy­hle­dá­vací bestie jsem přidal ex­trak­tor odkazů, který dělá přesně to, co na­zna­čuje jméno: vezme stránku a vytahá z ní jenom odkazy, což se někdy může za­tra­ceně hodit. Výstup ex­trak­toru můžete pak rovnou před­ho­dit ně­ja­kému dowlo­a­deru (třeba Sli­mRat), který se po­stará o zbytek.

Ex­trak­tor navíc umí na stránce s odkazy vy­hle­dat hesla k sou­bo­rům. Je to jenom velice jed­no­du­chá funkce, která ne­na­jde úplně všechny hesla a ne­za­cho­vává kon­text, takže ne­řekne, že nějaké heslo patří k ně­ja­kému sou­boru. Ale přesto se může hodit.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz