k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Vyhlašuju boj!

17. 10. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

A i vy můžete pomoct. Stačí hla­so­vat pro stripy 669 na linkuj.cz. Po­slouží to pro dobrou věc (nákup drog, zbraní a tak).

Ale teď k tomu nej­dů­le­ži­těj­šímu: dopsal jsem další koukek po­vídky Abs. Kdo zná Abs, ví že jde o nejabsurd­nější po­vídku všech dob, která je však psána podle prav­di­vých udá­lostí, které se točí kolem mě a dal­ších třech bláznů z nác­kov­ských ná­bo­ro­vých letáků. Dnešní pří­růs­tek ob­sa­huje všechno: nejabsurd­nější air­sof­to­vou akci všech dob, ve které jsme bo­jo­vali hlavně svým hu­mo­rem a pro­hráli jsme, ně­ko­lik kon­fliktů se slugzy, lov pa­ra­zitů (sobolí kůže inclu­ded), střelba po nad­ha­zo­va­čích frisbee, pohyb stři­hem a další pří­běhy ze života „do­časně ne­pří­če­ných mla­dých mužů“. Všechno to je v Absu.

A pak jsou tady další po­druž­nosti tech­nic­kého rázu: pa­tička pro­dě­lala další vlnu me­ga­lo­ma­ni­zace, byl tam šoup­nut odkaz na wy­hle­da­wacz a nějaké ty lin­ko­vače. Lehce byla taky upra­vena sekce stripů. Teď je tam více té, ehm, jůza­bi­lity a trochu toho do­má­cího SEO (nevím, co to slovo zna­mená, je to tam!)

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz