k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Víte Jak se kalila ocel?

4. 2. 2007 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Zdá se to ne­u­vě­ři­telné, ale po strašně dlouhé době zve­řej­ňuji po­slední kousek po­vídky Jak se kalila ocel, takže dneš­ním dnem už je kom­pletní. Sice to trvalo celou věč­nost, ale doufám, že budete aspoň trochu po­tě­šeni. Možná bych mohl říct, o čem Jak se kalila ocel je. Je to o dvou dvo­ji­cích lidí, je­jichž životy se na­prosto změ­nili. Někdo najde řešení, někdo ne. Také vy­práví o síle sen­zace a do­ko­na­lém pod­vodu. Dá se ještě vůbec něčemu věřit? Možná je od­po­věď právě tady.

Abych ne­po­ka­zil tra­dici, tak tady je další (s)trip, ten­to­krát ocej­cho­vaný číslem 669.78. (pozn. ten je docela starej, vznik­nul před ně­ja­kou dobou, když Char­lie the Big psal na shout­bo­ard I can not live wi­thout new strip… :-P)

A asi jste už po­znali, že strip po­va­žuji za ide­ální formu jak svou plo­chou tak i (trochu divná for­mu­lace, tak radši začnu znova)… Prostě jsem při­ho­dil do sekce odkazy nějaké linky na stránky se stripy. Jsou to hlavně ČVU­Ťácké stripy a pak další tvorba stej­ných autorů na Bu­ge­mosu.

Abych ne­za­po­mněl tak jsem něco na­há­zel do jámy an­ti­blogu. Abych pravdu řekl, tak tam při­bý­vají věci krapet pra­vi­del­něji, ale nějak moc je ne­u­vo­zuji. Před pro­čí­tá­ním aB by se snad hodilo va­ro­vání, že pro někoho to může být trochu sil­nější ma­te­riál…

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz