k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Ve znamení modrejch hlav

12. 12. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Modrý hlavy po­sled­ních ně­ko­lik dní vlád­nou mému pla­y­listu. Prosté tvr­zení, které se zdá, že to autor pře­hnal s opiem. Ale! Znáte sku­pinu Blue man group? Takoví tři maníci s mod­rýma hla­vama a hrajou velice za­jí­ma­vou hudbu.

Dneska jsem toho chtěl udělat trochu víc, třeba roz­ší­řit K47.vehicles.pak – můj pří­da­vek do hry Si­mu­trans o re­gi­o­novu, ale nějak ne­vy­zbyl čas. Ter­míny buší na dveře a tak bych chtěl udělat GUI k mojí se­mestrálce (vlastně to je TUI – jsme v pří­ka­zo­vém řádku, he).

A tak místo toho všeho před­ho­dím jeden strip: 669.68 a jednu hlavu.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz