k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Útok /prog/

24. 9. 2012 (před 9 lety) — k47 (CC by)

Člán­kům o pro­gra­mo­vání, skrip­tům a jiným /prog/ věcem ob­vykle ne­dá­vám vlastní no­vinku na hlavní stránce. Místo toho je zve­řej­ňuji nai svém Twit­teru a teprve až se jich na­hro­madí ně­ko­lik, uvedu je v jedné várce (a právě tohle je jedna z těch várek).

Dů­sle­dek to­ho­hle trestu­hod­ného cho­vání jsou jasné:

Pokud se za­jí­máte jenom o /prog/ a ne­chcete pro­hra­bo­vat bahnem hlavní stránky, pak můžete sle­do­vat jenom sekci pro­gra­mo­vání nebo její RSS kanál. Už ně­ja­kou dobu pře­mýš­lím o tom, jestli bych neměl /prog/ a po­dobné velice-od­borné-věci od­trh­nout z k47čky na sa­mo­statný blog/stránky. Už mám vy­hlíd­nu­tou doménu a jméno blogu, tak uvi­díme.

A tedy jako co jinak? Tak různě, však to znáte…

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz