k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Třináctý den NaNoWriMa bůh napsal tisíc slov o výstavě šokujících aktů

13. 11. 2015 (před 6 lety) — k47 (CC by)

Le­tošní Na­NoWriMo je nějaké divné. Už tři­náctý den v kuse stíhám denní limity.

Dneska jsem na cestách napsal něco přes tisíc slov o kon­tro­verzní vý­stavě aktů a zbý­va­jící čtyři nebo pět stovek dohnal popisy, co se dělo před tím a po tom. Něco, co by stálo za po­zor­nost? Za zmínku stojí snad jen kus věty „a velkým si­li­ko­no­vým po­prsím“. Včera nebo pře­devčí­rem jsem psal o hac­ke­rovi 8.3 (po­jme­no­ván podle for­mátu jmen sou­borů v DOSu), který se jednak bojí, že mu někdo usi­luje o život, a zá­ro­veň je ne­u­vě­ři­telně hrubý a sprostý i ke svým přá­te­lům a jediné, o čem mluví, je sex. To byla docela zábava.

Minule jsem říkal, že Měl­činy budou mít sedm ka­pi­tol, z nichž každá končí ve­čír­kem, ale teď si tím nejsem tak jistý. Teď mám 21675 slov a zatím jsem se ne­do­stal ani ke dru­hému ve­čírku. Hmm, takže asi tak.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz