k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Tři nejhorší stripy všech dob

10. 1. 2010 (před 12 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Musí to bejt, fren­díci. Po­kou­šel jsem se na­po­do­bit stripy s ku­ře­temkdysi dávno jsem vy­ro­bil tři stripy s mlu­ví­cím pi­xe­lem (669.301, 669.302, 669.303). Jestliže jsem někdy o jiných šest-šest-de­vít­kách říkal, že jsou do­o­pravdy špatné, tak tahle nová tro­jice, uka­zuje novou hloubku, kam lze kles­nout. Kdo podá důkaz, že se jim sku­tečně zasmál, do­stane dort.

Něco hod­not­něj­šího před­ho­dím příště.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz