k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Totální neaktivita

20. 11. 2007 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Uply­nul týden a je tu další ak­tu­a­li­zace (né že bych zá­vazně za­vá­děl nějaké tempo no­vi­nek, ale prostě to tak vy­chází). Minule jsem hodil do stavu online něco málo slov a hodně ob­rázků o vý­borné hře Half life 2: Epi­sode 2. Ob­rázků tam bylo opravdu moc. Po­pravdě řečeno jich bylo ne­sku­tečně mnoho, byl to opravdu hro­zi­tán­sky ve­li­kán­ský počet (takhle nějak začíná Sto­pa­řův prů­vodce po ga­la­xii), že jsem to prostě musel roz­dě­lit na dvě várky. A tady je ta druhá. Epi­zoda 2 za to opravdu stojí, se­žeňte si jí a hrajte!

Half life je sice hezký, ale myslím, že bych ani nebyl celý, kdy­bych světu pod dveřmi sem tam ne­pod­str­čil nějaký ten strip. Z čehož vy­plývá, že je tady číslo 669.129, které je tak trochu ma­te­ma­tic­kým vtipem bez ja­ké­koli ma­te­ma­tiky.

Na­ko­nec jsem do an­ti­Blogu napsal něco o při­pra­vo­vané po­vídce Deníky mrt­vého muže – dost op­ti­mi­zan­tro­pic­kém kusu prózy, pře­ve­lice smut­ném pří­běhu.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz