k47.cz
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

The cake is a lie!

4. 4. 2008 (před 11 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

Tak už to vypadá, že nám de­fi­ni­tivně začalo jaro a míní tady ně­ko­lik měsíců pobejt a ne­ne­chat se vyhnat ně­ja­kou náhlou zimou. Proto ne­smíme hledět na ná­sledky a musíme před­běh­nout čas a zve­řej­nit strip s číslem 669.172, který je o tomto tématu a určité men­šině lidské po­pu­lace, která není vždycky vítána nebo po­cho­pena. Vy víte o kom mluvím! Více uvnitř ne­ofran­ko­vané obálky.

Ne­ptejte se mě proč jsem zne­na­dání pře­sko­čil 27 čísel. Tedy, ptát se můžete, ale stejně vám ne­od­po­vím. Budeme tomu říkat taková naše malá záhada.

Jinak to bude dneska ví­ce­méně te­le­gra­fická zpráva a uvedu pouze dvě věci: Jednak jsem na popud „NIGGY the čer­ného blackmana“ zase na­ho­dil shout­bo­ard. Takže můžete smě­řo­vat svoje výlevy přesně tam. A druhak jsem si hrál se vzhle­dem svých Ubuntu a zase jsem se dostal k uspo­ko­ji­vému vý­sledku. Možná bych ta tohle téma mohl napsat nějaký článek… Scre­eny jsou zde a na věky věků při­dány do ga­le­rie: sou­časnýminulý.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz