k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Temné vody fanartu

14. 5. 2007 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Trvalo to léta, ale na­ko­nec (na stará kolena) jsem se pustil do tem­ných vod fa­nartu. A tady je první vý­sle­dek: Homer S.. Ano správně, jde o tu ob­lí­be­nou žlutou ro­dinku Simp­so­no­vých, ale tak trochu jinak. Podle mě by fanart měl po­su­no­vat pů­vodní dílo dál, jinam, na­bíd­nout trochu jinou verzi no­to­ricky zná­mého, jinou per­spek­tivu, dívat se jinou op­ti­kou, změnit pra­vi­dla, pře­krou­tit re­a­litu. Tak nějak bych to viděl u svého fa­nartu. Ale dlužno dodat, že slo­víčko art se zdrá­hám použít, pro­tože mám daleko k tomu abych nějaký ten art vy­tvá­řel. Jsem jenom břídil a ší­le­nec, ale přesto …

Homer S. už dlouho visí na De­vi­an­tovi, ale tamní ná­vštěv­nost je zlá až mi­zerná (i když po­slední dobou se to trochu láme), takže stě­huji na K47čku a tady bude (snad) více na očích.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz