k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Temné vody fanartu II.

22. 5. 2007 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Moje plavba tem­nými vodami fa­nartu po­kra­čuje. Minule jsem vy­střih­nul Homera Simp­sona jako leváka od po­hledu. Teď je čas na (po­cho­pi­telně mo­di­fi­ko­va­nou) Marge S. z dílu 14x09. Co k tomu dodat? Prostě na to klik­něte. Jo snad ještě, že jde o druhou, vy­lep­še­nou verzi (há­dejte v čem :)). Abyste mohli po­rov­nat, je tady taky první verze.

A teď při­chází… Povím vám, že už fakt nevím jak uvést dnešní strip 669.96. Ono po roce a devíti mě­sí­cích mi prostě došly nápady (první strip 669 se ob­je­vil 9.srpna 2005) a tak se musíte spo­ko­jit s holou větou: Je tady strip 669.96. Jako minule je o Le­vá­kovi a jeho tra­blech.

A komu by se za­chtělo trochu exis­ten­ci­a­lismu a úvah co s ži­vo­tem, nechť na­vštíví an­ti­blog.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz