k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Stripy ven + co bude

20. 5. 2009 (před 12 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Něco mám na srdci, ale nemám dost času a písmen, abych to všechno napsal teď. Jednak bych chtěl něco říct (re­spek­tive napsat) o fan­tas­tické hudbě, která se na mě v po­slední na­va­lila a za kterou téměř beze zbytku děkuji wokovi a jeho hu­deb­nímu blogu be­ci­del. Ale je toho moc a chtěl bych to všechno nějak zre­ka­pi­tu­lo­vat. Takže příště.

A pak bych si taky rád za­hej­to­val na téma ano­ny­mita in­ter­netu/strach z vlast­ních chyb/upřím­nost. Tyto témata spolu na první pohled vůbec ne­sou­visí, ale přesto tady nějaká pojící linka exis­tuje & já bych to rád nějak ro­ze­bral. Taky příště.

A teď, aby to aspoň nějak vy­pa­dalo, sem vy­klo­pím dva stripy 669.270669.271 o pro­mar­ně­ných šan­cích a snění a všichni budeme dělat jako by se nic ne­stalo. OK?

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz