k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Stripy & 669-týz

3. 8. 2010 (před 11 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Už dlouho tu nebyly žádné stripy, co? To se musí na­pra­vit.

Snad vašemu strá­dání uleví infuze čtyř čísel jako vždycky o vesmíru, životě a tak vůbec: 669.321, 669.322, 669.323669.324.

BTW: v po­slední době se dost věnuji Wy­hle­da­wa­czi. Dalo by se říct, že v prů­měru každé tři dny ho ak­tu­a­li­zuji na novou verzi. Možná bych měl napsat pár slov o tom, co se změ­nilo a co se chystá do bu­doucna.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz