k47.cz
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Smrtelná dávka statistiky

10. 7. 2008 (před 11 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

Trochu jsem se hrabal ve sta­tis­ti­kách K47čky a přišel jsem na pár věcí. Tak třeba jsem zjis­til, že při hle­dání klí­čo­vého slova „po­vídky“ je k47čka na 51. místě a když ne­po­čí­táme ero­tické stránky, pak je na 16. příčce. A to docela jde. I když opa­no­vat vy­hle­dá­vání na tohle na­prosto ne­lukra­tivní a bez­vý­znamné slovo je lákavá výzva.

Na klí­čo­vém slově „stripy“ je k47čka druhá. Když vy­ne­cháte to po­slední y, pak je pře­vál­co­vaná zá­pla­vou strá­nek se striptý­zem. He! Ně­ko­lik lidí do­konce našlo k47čku, když hle­dali slovní spo­jení: spát nahý. Inu in­ter­net…

Další klí­čová otázka zní: jaká stránka je zob­ra­zo­vána nej­čas­těji? Je to kniha ná­vštěv, která je zob­ra­zo­vána ně­ko­li­krát čas­těji než úvodní stránka. To se dá vy­lo­žit tak, že nějaká mno­žina čte­nářů se prostě občas podívá do knihy ná­vštěv co a jak a cel­kové no­vinky od­chy­tává třeba z RSSky. A právě z toho důvodu jsem při­pra­vil i RSSka­nál knihy ná­vštěv. Takže teď už nikdy nikomu žádný flame-war ne­u­teče.

Teď mě taky na­padlo, že by to mohl být útok robotů, kteří se snaží za­pla­vit knihu spamem, což by ostatně vy­svět­lo­valo, proč po­čí­tač s ip 92.48.122.3, který se iden­ti­fi­kuje jako Mo­zilla/4.0 (com­pa­ti­ble; MSIE 6.0; Win­dows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) po­sí­lal na kniha ně­ko­lik stovek POSTů. Inu spam…

A pak něco malého na konec pro všechny Twit­te­risty: 669.twitkcd.

A pro všechny ne­twit­te­risty dva re­gu­lérní stripy: 669.192669.193. Z nichž oba dva jsou o zá­sad­ních otáz­kách vesmíru, života a tak vůbec.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz