k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Šest dní v kuse mlčel, šest dní v kuse řval

16. 12. 2011 (před 10 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Ve starém dobrém roce dva-tisíce-jedna-jedna jsem toho moc ne­na­psal. Byl to rok celkem na hovno, hlavně co se týče po­ví­dek. Ter­mi­na­litajejí po­kra­čo­vání mi nějak vy­ra­zily dech, vy­ždí­maly z mýho už tak trouch­ni­vě­jí­cího mozku všechnu zbý­va­jící šťávu, vše­chen elán, do toho se za­mí­chala es­ka­lace mojí de­pre­sivní epi­zody, která mě tla­čila k nebi a me­di­kace, která mě za­šla­pala do země. Pak už ná­sle­do­vala jenom pomalá hi­ber­nace & úpadek & di­gi­tální ticho.

Sa­mo­zřejmě, že chci psát, ale Ter­mi­na­lita, Aryt­mie a další velký série jsou příliš velkým sous­tem, který mě vždycky odradí. Kde jsou ty doby, kdy jsem chrlil spoustu krát­kých po­ví­dek jako na bě­ží­cím pásu?

Možná, že jsou dávno pryč. Ale možná se vrá­tily s dnešní po­víd­kou Šestý den!

Důvod je jed­no­du­chý: chtěl jsem napsat krát­kou, ne­zpekli­tou po­vídku, která není po­kra­čo­vá­ním žád­ného velkém celku. Jed­no­duše osa­mo­cený vý­střel do tmy. Akční, lekhé scifi o anar­chis­tic­kém ma­go­rovi – přesně tohle je Šestý den.

PS: Jedna malá in­di­cie do kte­rého uni­verza Šestý den zapadá je úplně na konci. Schválně, kdo to pozná.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz