k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Sebevraždy povoleny

1. 5. 2008 (před 12 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Je první máj, lásky čas… To sa­mo­zřejmě není pravda, teď je čas na se­be­vraždy, vir­tu­ální se­be­vraždy.

Podle sta­tiky patří sekce PChry mezi nej­na­vště­vo­va­nější sekce tady na K47čce i když se tam skoro nic neděje. Nicméně by byla škoda, kdyby tenhle lo­kální oheň uhasl úplně.

Víte, já už skoro vůbec nic na po­čí­tači ne­hraju, na „velké“ hry nemám čas a náladu a v pod­statě je­di­nou velkou věcí, kterou jsem za po­slední rok hrál byl Half Life 2, Half Life 1 a Portal. Ano, přesně tak: hraju všechno, pokud je to Half Life!

Ale na druhou stranu mám docela rád malé, ne­zá­vislé hry, fre­e­wa­rovky, jed­no­du­ché věci, které člo­věka chyt­nou na ně­ja­kou tu čtvrt-ho­dinku. A právě do téhle ka­te­go­rie malých her zapadá i Ka­roshi. Je to opravdu jed­no­du­chá vě­cička, která se od ostat­ních her od­li­šuje svým cílem: v Ka­roshi se musíte zabít. Více v mi­k­ro­re­cenzi s fůrou ob­rázků.

A pak taky nějaký ten strip. Číslo 669.151 je jiné, je černo růžové a je emo.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz