k47.cz
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Sdělení pro všechny kuřáky opia

8. 2. 2007 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

Jak jste asi po­znali z ti­tulku, vyšla nová verze Si­mu­trans (0.99.08.1). A jako vždy o tom po­dá­vám krátké sdě­lení v sekci Si­mu­trans News. Ale abych pravdu řekl, ta dnešní krátká zpráva se pěkně pro­táhla. No­vinky byly celkem zá­sadní a jejich popis se trochu pro­táhl, no nic. Čtěte tady.

Dneska to patří Si­mu­trans. Zase jsem o kousek roz­ší­řil svůj addon k47.vehicles pro tuto hru. A tak se dostal už do verze 5 a při­byly v něm dva poš­tovní vozy. Sta­hujte ze sekce addonů

A na­ko­nec všechno po­so­líme… chci říct že přijde strip (stejně jako se­dm­de­sát­de­vět­krát před­tím). Prosím po­tlesk, při­chází 669.80.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz