k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Sčítání škod + segfault strip

2. 4. 2009 (před 12 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Tak už máme ten apríl za sebou, paní Müle­rová a je třeba začít sčítat škody, které na­páchal. Za­smáli jste se? Já jenom zpětně u tohoto nového vy­ná­lezu Opery a to proto, že tak ne­u­vě­ři­telně pitomý nápad jsem ještě ne­vi­děl.

Včera jsem měl chuť za­bí­jet, ale zato dnešní den byl pravý opak, jenom kousek od ráje. Do pěti ráno jsem byl vzhůru a psal jsem. Po­vídka Ter­mi­na­lita (tedy první kus z bloku pří­běhu Deníků, který mi teď roste pod rukama) je už na cestě i když se její vývoj ubírá ne­če­ka­nými směry a při­bý­vají nové po­stavy a nové zá­pletky.

Vstal jsem před po­led­nem a bylo krásně. Ospr­cho­val jsem se a vy­ra­zil do školy, kde mě čekala jedna opravdu za­jí­mavá před­náška hned ná­sle­do­vaná cvi­če­ním z toho samého před­mětu. Cestou jsem potkal Jirku. Po­klá­bo­sili jsme a mě díky tomu na­padla další část po­vídky. Domů jsem se vrátil a pořád bylo nád­herně.

Ale tohle nikoho ne­za­jímá, všichni si brousí zuby na strip 669.260, který, když po­cho­píte, jste buď pro­gra­má­tor v Céčku nebo bůh.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz