k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Rychle!

16. 9. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Všimli jste si, že moje plány co-den-to-strip zkra­cho­valy velice brzo? Já jsem si toho teda po po­hledu do ka­len­dáře všiml. Nicméně, něco mám dělat, něco chci dělat, něco by se mělo dělat, ale nevím co dělat, je to kom­pli­ko­vaný ře­tě­zec pří­činy a ná­sledku, který se celý týká vý­hradně práce. A co to jako kurva zna­mená? Nic, jenom se po­dí­vejte na nějaké před­sta­vení Billa Bai­leyho, ten člověk je opravdu dobrý.

Jinak, abych za­le­pil svoje staré hříchy ná­plastí… teď mi došly při­rov­nání… prostě dneska dva stripy: jeden za dnešek a druhý jako ná­hrada za vče­rejší ab­senci. V řeči čísel: 669.212669.213. První zmi­ňo­vaný je za­kó­do­vaný pomocí RSA, ale jak ve­řejný tak sou­kromý klíč jsem napsal na papír, ten dal do lahve a poslal po proudu Labe, takže možná bude malý pro­blém s de­kó­do­vá­ním. A ten druhý radši ani nečtěte.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz