k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Rychle a rychleji

4. 12. 2006 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Zase jsem začal psát po­vídku, teda ne úplně začal, spíš by se dalo říct, že jsem začal po­kra­čo­vat s psaním… no, je to slo­ži­tější. Po­vídka se bude jme­no­vat Světlo v zádech, ale hotova bude až za delší dobu, pro­tože se všechno trochu kom­pli­kuje. Ale místo toho, hodím vlkům další kousek po­vídky Jak se kalila ocel. Vzpo­mí­náte si ještě? Je to po­vídka, ze které jsem po­stupně velmi pomalu a velmi ur­putně uve­řej­ňo­val jed­not­livé ka­pi­toly. Na­po­sled to byla v květnu 2005 (to to letí!) 5. ka­pi­tola. Víte, s touhle po­víd­kou je to slo­žitý. Ale teď je čas při­lo­žit do kotle další dvě ka­pi­toly! Čtěte Jak se kalila ocel a zjis­títe, co uvrhlo objev re­vo­luč­ního motoru v za­po­mnění a určitě oce­níte le­sbic­kou scénku :) (přesně podle hesla: svět je divnej a já nechci ztra­tit krok. A ten zbytek přijde v ten správný čas.

Co dál, co dál? Strip: tady máte strip 669.66. Bavte se.

Po­slední dobou mám ne­do­sta­tek dobrý hudby k po­sle­chu, Ma­chi­nae sice pořád píše, ale chce to změnu, novou krev. Kdyby někdo věděl o nějaký fajn hudbě, tak ať dá vědět (pří­padně i link :-)). Včera jsem se dostal k Corridě od Kabátů (pár dní před tím než se začne pro­dá­vat, hehe), ale je to bída přá­telé, album má tr­van­li­vost asi dva až tři po­sle­chy (nej­lepší pís­nička jsou Bur­laci). Bída. Taky jsem shlíd­nul film Krysař. Přesně ten, který byl na­to­čen za pou­hých 24 hodin. Měli by za­stře­lit člo­věka, který ho to na­padlo, ale byl to dobrej film. A ještě ozná­mení na­ko­nec: NE­PRO­PA­DEJTE PANICE. (Ano správně, začal jsem číst Sto­pa­řova prů­vodce a zatím mám v sobě první dva díly. Do­po­ru­čuju! Vo­gon­ská poezie stojí za to.)

A to by bylo dneska všechno a že toho nebylo málo, i když…

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz