k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Rick Falkvinge FTW!

17. 4. 2011 (před 10 lety) — k47 (CC by)

Rick Falkvinge je za­kla­da­tel Švéd­ské Pi­rát­ské Strany – první „PP .(Pirate Party nebo Švéd­sky Pi­rat­par­tiet)“ na světě, která na­star­to­vala vznik de­sí­tek klonů v dal­ších zemích. Rick je pra­vi­del­ným sloup­ka­řem na ser­veru TorrentFreak, kde píše o věcech z pi­rát­ské agendy: co­py­righ­tové hydře, která si žádá další a další ne­smy­slné oběti v podobě našich svobod, ne­u­stá­lém sle­do­vání, jemuž jsme vy­sta­veni, našich mi­ze­jí­cím in­ter­ne­to­vým právům, kul­tuře sdí­lení atd. atd. Všechno jsou to zá­sadní věci se kte­rými do po­sled­ního sou­hla­sím. Tak zá­sad­ními, že jsem se roz­hodl, začít pře­klá­dat všechny Ric­kovi sloupky a šířit tak dál jeho slova.

Dneska dva pře­klady: Dáváte před­nost co­py­rightu nebo právu mluvit v sou­kromí?Re­vo­luce nebude ná­le­žitě li­cen­co­vána (který do­konce pře­vzaly Pi­rát­ské noviny) + dva další na cestě.


A Rick Falkvinge ještě jednou. V závěru me­zi­ná­rodní kon­fe­rence Pirate Par­ties In­ter­nati­o­nal měl pro­slov „Why are you here?“ Další za­jí­mavá po­trava pro mozek. Když někdo bude Pi­rá­tům říkat: „Zbláz­nili jste se? Jste jen roz­maz­lení sprat­kové, kteří chtějí všechno za­darmo!“ můžete je na­smě­ro­vat rovnou sem.

video

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz