k47.cz
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Read only

22. 7. 2008 (před 11 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

Dneska nastal ten den. Dneska je mi 21. A shodou náhod taky pro­vá­dím nějaké změny na k47čce, které jdou až na dřeň a žádají si krev, čas a sádlo, takže práááá­vjé­é­ééé… –teď– na­stalo zmra­zení pří­spěvků. Všechno se po­cho­pi­telně roz­jede poté, co budou změny do­ko­nány.

A teď co to zna­mená v lidské řeči: z ur­či­tých důvodů na ně­ja­kou dobu pře­stanu dělat re­gu­lérní no­vinky/ak­tu­a­li­zace, pro­tože je třeba trochu poš­te­lo­vat střeva strá­nek a všechny změny, co bych udělal od teď, bych musel zase do­pl­ňo­vat do toho zmra­že­ného stavu a na to nemám odvahu ani chuť. Takže z toho plyne, že teď k47čka pře­chází do pol­ních pod­mí­nek, kdy sem po nějaký čas nedám žádnou novou věc, ale zase mi nic ne­brání to dávat všude okolo a na knihu napsat jenom kde to je a něco k tomu. Takže kdo ode­bírá hlavní RSS kanál, nechť do své čtečky zanese i RSS kanál knihy ná­vštěv a kdo tak nečiní, ať svojí po­zor­nost smě­řují tam.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz