k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Re-ge-ne-ra-co?

2. 8. 2007 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Za­jí­mavé je, že po­sled­ních ně­ko­lik ak­tu­a­li­zací jsem udělal kolem 2:45 v noci. Vlastně vět­šina jich vnikla před půl­nocí. No nic…

Zase jsem po­do­jil krávu s cej­chem k47 verze 9 a z jejího… blbá me­ta­fora. Prostě máme novou knihu ná­vštěv a lehce byly vy­lep­šeny se­znamy. Ještě zbývá roz­cho­dit ve­řej­nou re­gis­traci, osobní zprávy a tak po­dobně. Ale to zase někdy příště.

Na­ko­nec něco, co se svléká a je tvo­řeno 3 panely, tedy strip. Dneska třeba příběh z Te­le­fonní budky a ať nežeru tak třeba rovnou dva!

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz