k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

R3designed!

9. 5. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Je tady další velký otřes v dě­ji­nách k47čky. Přesně jak říká nadpis, dneska jsme r3de­signo­vali. Po třech letech a jednom měsíci na­de­šel čas, abych změnil vi­zu­ální podobu strá­nek. Všechno shr­nuji v novém úvod­níku Tady máte to své zlato!, kde je hlavně výčet no­vi­nek ve funk­cích a vy­chy­táv­kách, zbytek vidíte kolem sebe (myslím ne jako fy­zicky kolem sebe, ale kolem na této stránkce).

S tím vším jsem v po­sled­ních pár dnech strá­vil pěk­ných pár hodin, než se všechno od­la­dilo a vy­chy­talo a otes­to­valo, ně­ko­li­krát jsem všechno od­lo­žil, pro­tože jsem někde viděl něco, co jsem za­ru­čeně chtěl mít i tady a tak jsem zase dělal nějaké zvrhlé ja­vascripty, php dě­si­vosti nebo hac­ko­val css (hacky jenom pro IE7 exis­tují, hurá!). A vý­sle­dek je tady.

Ale stejně jako píšu v úvod­níku, ještě mám v hlavě nějaké smetí a nápady, které si říkají o to, být re­a­li­zo­vány. Ale něco si taky musím nechat na příště, žejo.

No a co je vlastně nového? No, kromě nového vi­zu­álna, které je vol­nější a o hodně méně se­vřené ně­ja­kými ohra­ni­če­ními, jsou tady vy­lep­šení v ko­men­to­vání pří­spěvků a knihy ná­vštěv, od­po­vědi na ko­men­táře, gra­va­tary, ko­nečně funkční RSS kanál, na­po­jení na li­ko­vací služby (jagg, linkuj, topčlánky, me­di­a­blog, to­pod­kazy) a spousta dy­na­miky a ajaxu. A to vůbec není málo.

A aby tady byl nějaký obsah, tak sem při­le­pím ještě tři(!!!) stripy (669.161, 669.162, 669.163, které jsou o tech­nice, se­lhání me­zi­lid­ské ko­mu­ni­kace a pro­gra­mo­vání) a pro­hla­šuji, že příště bude po­vídka.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz