k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Pro příznivce Arytmie...

15. 4. 2010 (před 11 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Mám tu jednu po­vídku spe­ci­álně pro pří­z­nivce Aryt­mie. Si­tu­ace se už stala ne­ú­nos­nou, fa­noušci mi ob­lé­hají barák a tlučou na okna a do­ža­dují se po­kra­čo­vání. Je to taková kratší po­vídka a nese jméno Zmizet v ob­la­cích. Napsal jsem ji (patrně) v pro­sinci 2008 (ten čas tak letí) a pak na ní do­čista za­po­mněl. Není to po­kra­čo­vání, které by na­va­zo­valo na sednou Aryt­mii 2084, ale je to boční linie, která zapadá do pří­běhu za­po­ča­tého AD. Mi­mo­cho­dem ob­sa­huje pár ná­znaků, jak se bude děj vy­ví­jet dál a jak se to bude mít s hle­dá­ním Axela.

Na re­gu­lérní po­kra­čo­vání si budeme muset ještě chvíli počkat. Ale ne zas tak dlouho. Však víte: ob­lé­hání fa­noušky a tak.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz