k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Pozor, jdou sem fíčury!

24. 4. 2008 (před 12 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

Nějak jsem chtěl udělat ně­ja­kou hod­not­nější ak­tu­a­li­zaci, ale něco se stalo, něco, co změní prav­dě­po­dobně změní životy nás všech. Máte pravdu jsem lhář, ne­stalo se nic, jenom jsem se na to vy­bod­nul.

Ale potom jsem řekl „hujá!“ nebo jiné po­dobně ne­smy­slné ci­to­slovce a pomocí ja­vascriptu jsem vy­lep­šil stránky se se­znamy jako jsou třeba po­vídky, poezie, gra­fika nebo komiks/strip. Jde o to, že teď je možné pomocí ne­ná­pad­ného odkazu vpravo nahoře dy­na­micky stránku se­tří­dit podle data nebo abe­cedy bez toho, aby se na­čí­tala nová stránka. Před tím sice taky bylo něco po­dob­ného možné, ale nebylo to ono. Tohle je mnohem lepší, věřte mi.

Navíc se pomocí ja­vascriptu pod volbou se­tří­dění ještě zob­razí sezam všech autorů a součet zářezů, které v dané sekci mají a když na toho autora klik­nete, tak se zvý­razní všechny odkazy na jeho díla. Nevím jak vám, ale mě se to líbí.

A nej­krás­nější je, že to vý­borně fun­guje ve Fi­re­foxu, Opeře i mém li­nu­xo­vém In­ter­net Ex­plo­reru 6.

A aby se ne­řeklo, tak sem při­ho­dím ještě jeden strip z nové várky. Losuji v osudí a vý­her­cem je ma­ji­tel losu s číslem 669.179, které je o tvůr­čích mukách, které za­ží­vají (ně­kteří) umělci.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz