k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Powidkowacz

25. 3. 2012 (před 10 lety) — k47 (CC by)

Od doby, kdy na k47čku (jedna stránka, kterou nej­spíš ne­znáte), při­stál po­slední exem­plář pro­za­ic­kého epic­kého li­te­rár­ního útvaru (po­vídky) uply­nulo už nejméně tisíc let (3 měsíce). Už je to dávno, his­to­rie se na pravdu neptá, pro­tože ji píšou ví­tě­zové.

Stručně: napsal jsem novou po­vídku Pořád utíkat. Jde o celkem nudný příběh: tři osoby jdou na GUG meetup ne­stih­nou po­slední vlak, začnou s ba­ro­vou šta­fe­tou ve stylu jeden bar jeden drink a jít dál. Nic zá­sad­ního, něco ta­ko­vého by se mi ani ne­chtělo psát. Ale poin­tou mého sna­žení bylo do to­ho­hle jed­no­du­chého rámce narvat co nejvíc ob­skur­ních na­rá­žek, ab­sur­dit a bi­zar­ností. Vý­sle­dek je docela ok.

A ještě: Pořád utíkat by mělo nést štempl na­to­čeno podle sku­teč­ných udá­lostí.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz