k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#posob

12. 4. 2011 (před 10 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Ko­nečně jsem to našel. Našel a pře­psal a pu­b­li­ko­val.

„O co sakra 'de?“ ptá se člověk, který na k47čku za­blou­dil omylem.

Jde o Po­slední Sobotu.

Když jsem se vracel ze stej­no­jmenné akce, re­spek­tive když jsem se vracel z toho, co ná­sle­do­valo stej­no­jmenné akci, na kus papíru jsem na­rychlo na­čmá­ral mikro-po­vídku Po­slední sobota. A to je všechno. Jenom by bylo mnohem lepší, kdyby vět­šina z té po­vídky nebyla pravda.

„Vocaď já radši mizim,“ říká si člověk, který na k47čku za­blou­dil omylem, zavírá pro­hlí­žeč, vypíná po­čí­tač a pro jis­totu ho vy­ta­huje ze zá­suvky a ujiš­ťuje se, že re­vol­ver je na svém místě. Pro jis­totu.


Update: oblouk na­va­zu­jí­cích úvah: #1 => #2 => #3

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz