k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Poslední Terminalita (tohoto roku)

31. 12. 2015 (před 6 lety) — k47

Ter­mi­na­lita měla mít ur­či­tou ka­denci, sli­bo­val jsem hor­livě na za­čátku celé ope­race. Avšak v po­sled­ních mě­sí­cích plamen od­hod­lání nějak pohasl, mohlo by se zdát. Čás­tečně za to mohlo lis­to­pa­dové Na­NoWriMo a jeho pro­sin­cové do­zvuky, které se pro­je­vo­valy jako pocit ne­od­vratné zkázy, který se setmě­ním pře­chá­zel v paniku, čás­tečně to měla na svě­domí jed­no­du­chá nechuť ráno vstá­vat a čelit Lo­vecraf­tov­ské lhos­tej­nosti kosmu.


Přesto: než skončí 2015, chci online vy­sy­pat pár dal­ších částí, aby se věci zase začaly hýbat, raději ka­ta­strofu, než aby se nic nedělo: Ter­mi­na­lita #32 – Naše Věc (exkurz o da­ta­mi­ningu), Ter­mi­na­lita #33 – Tra­ma­dol (pře­dáv­ko­vání a vzpo­mínky o útěku), Ter­mi­na­lita #34 – Malej Marty (název říká všechno dů­le­žité) a Ter­mi­na­lita #35 – De­tek­tiv To­bo­rin (ka­tarze).

A jako vždycky: ne­za­po­meňte, že jsem Ter­mi­na­litu do­kon­čil v roce 2010 (to jenom aby mezi námi bylo jasno).

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz