k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Poetická injekce

10. 1. 2009 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Zase jsem dostal po­třebu se vy­já­d­řit ve vol­ných ver­ších a vznikla z toho in­stantní úzkost Shell shock. Ne­řeknu k tomu víc než to, že spo­jení Shell shock je an­g­lický výraz pro ner­vový otřes z bom­bar­do­vání, který se začal po­u­ží­vat po první svě­tové válce, kdy se z vojáků, ži­jí­cích v kon­stant­ním stra­chu z bom­bar­do­vání stá­valy neu­ro­tické, roz­tře­sené a ne­klidné trosky.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz