k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Plížení metamorfózy

20. 7. 2007 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Po­slední dny se to tady zdán­livě moc nehýbe, ale to je jenom zdání. Už nějaký čas válčím s XHTM, CSS, Ja­vaScrip­tem, PHP a MySQL na bo­jišti, které by se dalo nazvat tvor­bou webové apli­kace. He?! Přesně tak, budou se ještě dít věci!

Když už nic jiného, tak stripů máme vždycky dost. Dnešní číslo 669.109 je o spi­so­va­te­lích-ma­so­vých vra­zích. Ale hlavní no­vin­kou je změna gra­fiky. Lehce jsem vy­drh­nul ksichty hlav­ních pro­ta­go­nistů, ubral barvy, spálil jejich zbytky a vý­sle­dek jsem ještě po­škrá­bal a za­tma­vil. Vý­sledný dojem je (aspoň podle mě) o třídu lepší. No však sami uvi­díte.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz